محمدحسام شش‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

محمدحسام شش‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسام شش‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر محمدحسام شاگرد صافکاری خودرو و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، محمدحسام جهت ادامه درمان بایستی به بیمارستان اکبر مشهد اعزام شود.

پدر و مادر محمدحسام به دلیل بستری‌های مکرر وی، قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده