محمدحافظ سه‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

محمدحافظ سه‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحافظ سه‌ماهه به دلیل تشنج و تب و بیحالی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و در صورت عدم درمان به‌موقع، ممکن است دچار فلج مغزی شود.

پدر محمدحافظ که در نانوایی مشغول به کار بوده، سه ماه است که به دلیل تعطیلی نانوایی بیکار شده و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با هفت فرزند(محمدحافظ به همراه چهار قل دیگرش و یک دختر دوازده‌ساله و یک پسر هشت‌ساله)در یک منزل استیجاری در تیران و کورن واقع در اصفهان سکونت دارند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان محمدحافظ عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت