محمدجواد(1) سیزده‌ساله به دلیل کیست ریه بستری شده است.

محمدجواد(1) سیزده‌ساله به دلیل کیست ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد سیزده‌ساله به دلیل کیست ریه در بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر محمدجواد معلول و بیکار است و مادر برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی در منزل به کار پخت نان مشغول می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در یکی از روستاهای لالی واقع در استان خوزستان و در خانه‌ای استیجاری سکونت دارند و درآمد ماهیانه خانواده بسیار اندک است.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدجواد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت