محمدجواد ده‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

محمدجواد ده‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد ده‌ماهه به دلیل اسهال در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر محمدجواد از ناحیه پا فلج می‌باشد و قادر به کار کردن نیست و مادر به دلیل تشنج بینایی خود را از دست داده است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در میبد یزد زندگی می‌کنند و از طریق کمکهای اطرافیان و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

محمدجواد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدجواد قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت