محمدجواد ده‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

محمدجواد ده‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد ده‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر محمدجواد از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه سه فرزند خود در مشهد و در منزل پدری سکونت دارند و مادر از طریق خیاطی بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

محمدجواد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر محمدجواد به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده