محمدجواد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدجواد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر محمدجواد کارگر روزمزد ساختمانی و کشاورزی است که در حال حاضر بیکار می‌باشد و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع شهرستان دورود سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمدجواد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت