محمدایمان چهارساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است.

محمدایمان چهارساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدایمان چهارساله به دلیل عمل لوزه در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر محمدایمان کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با هفت فرزند خود و به همراه پدربزرگ در منزلی استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

فرزند دایی این کودک نیز به دلیل فوت پدر و مادر به همراه این خانواده زندگی می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدایمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

محمدایمان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

به دلیل وضعیت اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدایمان قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت