محمدامین یک‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

محمدامین یک‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدامین یک‌ساله به دلیل سیستیک فیبروزیز یا CF(بیماری ژنتیکی‌ که راه‌های هوایی ریه را مسدود می‌کند)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

محمدامین از بدو تولد با تشخیص CF تحت درمان می‌باشد و نیاز به مراقبت ویژه دارد.

لازم به ذکر است برادر پنج‌ماهه محمدامین، دو سال پیش به علت همین بیماری فوت شده است.

پدر محمدامین از طریق کار بر موتور کسب درآمد می‌کند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

محمدامین به همراه پدر و مادر خود در یک گاراژ استیجاری در اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمدامین شرایط اقتصادی مناسبی ندارند که بتوانند هزینه درمان تنها فرزندشان را تامین کنند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت