محسن ۱۲ ساله مبتلا به بیماری آنمی آپلاستیک شده است.

محسن ۱۲ ساله مبتلا به بیماری آنمی آپلاستیک شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محسن ۱۲ ساله مبتلا به بیماری آنمی آپلاستیک شده است.

پدر او کشاورز است و از این طریق ۷ فرزند خود را تحت پوشش دارد.

در روستایی در چابهار زندگی می کنند و با توجه به درامد کم توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت