محسن دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

محسن دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محسن دوساله به دلیل مصرف اشتباهی موادمخدر دچار مسمومیت شده و در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر محسن که اعتیاد دارد، بیکار است و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل شخصی در یاسوج سکونت دارند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محسن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارقلب و ...

خانواده محسن قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده