محسن ده‌ساله به دلیل فتق کشاله ران بستری شده است.

محسن ده‌ساله به دلیل فتق کشاله ران بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محسن ده‌ساله به دلیل فتق کشاله ران در بیمارستان افشار یزد بستری شده است و بایستی هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر محسن کارگر است و به علت تنگی نفس اکثر مواقع توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یزد و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محسن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

محسن از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

این خانواده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند که بتوانند هزینه درمان فرزندشان را تامین کنند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت