محدثه یک‌ماه به دلیل جراحی کیست تخمدان بستری شده است.

محدثه یک‌ماه به دلیل جراحی کیست تخمدان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محدثه نوزادی یک‌ماهه است که جهت جراحی کیست تخمدان، از بدو تولد در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب بستری شده است.

پدر محدثه کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در زابل ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

به دلیل هزینه بالای جراحی نوزاد و بی‌بضاعتی خانواده، پدر و مادر توانایی تأمین هزینه بیمارستان را ندارند و نیاز به حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار