محدثه پنج‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است.

محدثه پنج‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محدثه پنج‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر محدثه کمک راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدودا دو میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی شخصی در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محدثه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محدثه قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت