محدثه سیزده‌ساله به دلیل آبسه بستری شده است.

محدثه سیزده‌ساله به دلیل آبسه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محدثه سیزده‌ساله به دلیل آبسه در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر محدثه کارگر معدن و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند در طبس و در منزل شخصی خود سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محدثه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 24 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این خانواده قادر به پرداخت هزینه درمان محدثه عزیز نیستند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت