مجتبی(1) چهارده ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

مجتبی(1) چهارده ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی چهارده ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ (بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده،این قسمت تحرک کافی ندارد ٬ در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد ٬تجمع پیدا می کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ میشود.) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مجتبی راننده تاکسی و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در خانه پدری خود در اصفهان ساکن هستند.

این خانواده با توجه به وضعیت مالی نامناسب و شرایط نامطلوبی که دارند به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بالای درمان مجتبی نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت