مجتبی پنج‌ساله به دلیل مشکل کبد و کلیه بستری شده است.

مجتبی پنج‌ساله به دلیل مشکل کبد و کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی پنج‌ساله به دلیل مشکل کبد و کلیه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مجتبی کارگر روزمزد ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد خانواده حدود نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در ایذه خوزستان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مجتبی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، پاتولوژی و ...

پدر و مادر مجتبی قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت