مجتبی(2)نه‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

مجتبی(2)نه‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی نه‌ساله به دلیل عفونت مفصل پا در بیمارستان صدوقی یزد بستری شده است.

پدر مجتبی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون و هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در بیرجند سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مجتبی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

مجتبی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مجتبی که دو هفته گذشته به دلیل آسیب پا در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما