مجتبی شانزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

مجتبی شانزده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی شانزده‌ساله که به طور مادرزادی مبتلا به سندروم داون بوده است، اکنون به دلیل تب و استفراغ و بیماری قلبی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است و به شدت از این بیماری رنج می‌برد.

پدر مجتبی فوت شده است و مادر خانه‌دار است و به تنهایی سرپرستی سه فرزند خود را بر عهده دارد.

این خانواده در یک منزل روستایی در زابل ساکن هستند و از طریق یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به اینکه این خانواده بسیار بی‌بضاعت هستند، مادر به هیچ وجه توانایی تأمین هزینه درمان فرزندش را ندارد و این خانواده برای درمان مجتبی نیازمند کمک و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت