مجتبی دوازده‌ساله به دلیل ترومای دست بستری شده است.

مجتبی دوازده‌ساله به دلیل ترومای دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی دوازده‌ساله به دلیل زمین خوردن، دچار ترومای دست(آسیب‌دیدگی و جراحت دست بر اثر ضربه)شده و برای درمان به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان مراجعه کرده است.

پدر عماد کارگر و مادر خانه دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در نهبندان و در مسکن مهر ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف می باشند، توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت