مثل‌ماه نه‌ساله به دلیل هپاتیت بستری شده است.

 مثل‌ماه نه‌ساله به دلیل هپاتیت بستری شده است.


 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مثل‌ماه نه‌ساله به دلیل هپاتیت در بیمارستان رستمانی پارسیان بستری شده است.

پدر مثل‌ماه در قید حیات نیست و مادر خانه‌دار است.

مادر با سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای پارسیان سکونت دارند و از طریق دریافت کمک اطرافیان امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان مثل‌ماه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

مثل‌ماه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر مثل‌ماه قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش، نیازمند یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز هست.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما