متین سه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

متین سه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

متین سه‌ماهه به دلیل اسهال در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر متین که مبتلا به بیماری اعصاب و روان است بیکار می‌باشد و مادر کارگر کشاورزی است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان است.

این خانواده با شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان متین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

متین از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر متین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت