متینا(3)هشت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

متینا(3)هشت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

متینا هشت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(نوعی از کم خونی که در آن مغز استخوان به اندازه کافی سلول‌های جدید خونی تولید نمی‌کند)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر متینا نصاب در و پنجره و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان متینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

متینای عزیز که در چهار ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای سومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت