مبین(4) شش‌ساله به دلیل ITP بستری شده است.

مبین(4) شش‌ساله به دلیل ITP بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبین شش‌ساله به دلیل ITP در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

بیماری ITP اختلالی است که سیستم ایمنی بدن را درگیر می کند و با کبودی و خونریزی از قسمتهای مختلف بدن همراه است.

پدر مبین کارگر کفاشی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مبین عزیز که در دوهفته گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش برای بار چهارم بستری شده و خانواده وی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت