مبین(2)نه‌‌ساله به دلیل درد پا بستری شده است.

 

مبین(2)نه‌‌ساله به دلیل درد پا بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبین نه‌‌ساله به دلیل درد پا در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

مبین عزیز از بدو تولد مشکل نخاعی داشته و قادر به راه رفتن نمی‌باشد.

پدر مبین کارگر روزمزد ساختمان بوده و مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار شده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مبین که سال گذشته نیز به دلیل عفونت زخم پا در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین‌ بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده