مبین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

مبین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

مبین عزیز مبتلا به بیماری SMA یا آتروفی عضلانی نخاعی(یک بیماری عصبی-عضلانی نادر است که با تحلیل رفتن عضلات همراه است و اغلب موجب مرگ زودهنگام می‌شود)نیز می‌باشد.

پدر مبین کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرستان شوش سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 37 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مبین توانایی تامین کل هزینه درمان وی را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده