مبین هشت‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

مبین هشت‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبین هشت‌ساله به دلیل عفونت زخم پا در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

مبین عزیز از بدو تولد مشکل نخاعی داشته و قادر به راه رفتن نمی‌باشد.

پدر مبین در حال حاضر بیکار است و مادر مبین خانه‌دار است.

پدر و مادر که به همراه دو فرزند خود در ماهشهر خوزستان سکونت داشتند مدتی است ساکن اردکان شده‌اند و در منزلی استیجاری زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مبین عزیز به دلیل بیکاری پدر تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مبین توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده