مبینا یازده‌ساله به دلیل اختلال در اندام‌های حرکتی بستری شده است.

مبینا یازده‌ساله به دلیل اختلال در اندام‌های حرکتی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا یازده‌ساله به دلیل اختلال در اندام‌های حرکتی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مبینا نگهبان ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان است.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در یکی از روستاهای بروجن واقع در استان چهارمحال‌ و‌ بختیاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر مبینا قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت