مبینا سیزده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و تب بستری شده است.

مبینا سیزده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا سیزده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و تب در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مبینا شاگرد مغازه و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در مشهد سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و طولانی بودن مدت بستری مبینا و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت