مبینا سیزده‌ساله به دلیل سندروم ترنر بستری شده است.

مبینا سیزده‌ساله به دلیل سندروم ترنر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا سیزده‌ساله مبتلا به بیماری ژنتیکی مادرزادی سندروم ترنر(شایع‌ترین اختلال کروموزومی در انسان)است و به دلیل مشکل بی‌اختیاری ادرار و مدفوع بستری شده است.

پدر مبینا کارگر روزمزد است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و از طریق درآمد اندک پدر و یارانه امرار معاش می‌کنند.

این خانواده بسیار در مضیقه هستند و جهت درمان فرزندشان به کمک و حمایت هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار