مبینا سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

مبینا سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا سیزده‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر و مادر مبینا از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه دو فرزند خود در قرچک و در منزل پدری سکونت دارند و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مبینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، مبینای عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر مبینا قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندش نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت