ماهده نه‌ساله به دلیل آنمی سیکل سل بستری شده است.

ماهده نه‌ساله به دلیل آنمی سیکل سل بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ماهده نه‌ساله به دلیل آنمی سیکل سل(این بیماری هموگلوبین را که درون گلبولهای قرمز خون قرار دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث اختلال در رساندن اکسیژن به خون می‌شود)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ماهده کشاورز و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با هشت فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ماهده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این خانواده توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت