ماهان سه‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

ماهان سه‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ماهان سه‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر ماهان بیکار و مادر او خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در قرچک سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ماهان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ماهان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر ماهان توانایی تامین هزینه درمان او را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده