ماهان دوماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

ماهان دوماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ماهان دوماهه به دلیل انسداد روده در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر ماهان دو ماه است که به دلیل تعدیل نیروی کار بیکار شده و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در مسکن مهر شاهین‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ماهان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر ماهان قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت