ماندانا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

ماندانا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ماندانا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی با مرگ موش در بیمارستان رازی اهواز بستری شده است.

پدر ماندانا نابینا است و ناراحتی اعصاب نیز دارد و قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در مسجد سلیمان خوزستان سکونت دارند و از طریق کمکهای بهزیستی امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان ماندانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این خانواده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و قادر به پرداخت حق بیمه نمی‌باشند به همین دلیل ماندانا تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر ماندانا توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده