مارال پنج‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

مارال پنج‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مارال پنج‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(تنگی دریچه آئورت)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر مارال شاگرد نصاب تابلو و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یزد و در منزل شخصی قدیمی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مارال عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

خانواده مارال قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت