مارال تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

مارال تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مارال تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر مارال راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در سلطان آباد تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مارال عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مارال قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت