مائده یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

مائده یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مائده یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر مائده کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مائده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شریط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت