مائده دوازده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

مائده دوازده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مائده دوازده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و تب و سرفه در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

مائده عزیز مبتلا به فلج مغزی(CP)نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر مائده در قید حیات نیست و مائده به همراه مادرش که خانه‌دار است در اهواز سکونت دارند و از طریق کمک اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

لازم به ذکر است که مائده عزیز دارای سه برادر است که همگی در منزل عمو زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مائده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر مائده شرایط اقتصادی مناسبی ندارد تا بتواند هزینه درمان وی را تامین کند و برای درمان فرزندش نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده