قاسم سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

قاسم سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

قاسم سه‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

قاسم مبتلا به معلولیت ذهنی و جسمی است و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر قاسم در زندان بسر می‌برد و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل مادربزرگ در مشهد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه به سختی امرار معاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان قاسم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر قاسم قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت