قاسم تازه‌متولد به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

قاسم تازه‌متولد به دلیل اسهال شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

قاسم تازه‌متولد به دلیل اسهال شدید در بیمارستان شهیدمنتظری نجف‌آباد بستری شده است.

پدر قاسم کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در نجف آباد اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان قاسم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، قاسم عزیز جهت ادامه درمان بایستی به بیمارستان امام حسین اصفهان اعزام شود.

پدر و مادر قاسم قادر به تامین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت