فیصل شانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

فیصل شانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فیصل شانزده‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

فیصل عزیز از دوسالگی به دلیل تشنج تحت نظر متخصص مغز و اعصاب بوده و چندین بار بستری شده است.

پدر فیصل کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در تهران سکونت دارند و به لحاظ مالی وضعیت چندان مناسبی ندارند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان فیصل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به اینکه فیصل از اتباع افغانی است تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر فیصل قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت