فهیمه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

فهیمه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فهیمه دوساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهدای کارگر یزد بستری شده است.

پدر فهیمه کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر به همراه دو همسر و هشت فرزند خود در منزل یکی از اقوام در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

این خانواده پیش از این در گرگان سکونت داشتند و تمامی مدارک هویتی‌شان حدود چهار ماه پیش به دلیل وقوع سیل مفقود شده است.

مبلغ موردنیاز برای درمان فهیمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

فهیمه به دلیل نداشتن مدارک هویتی، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر فهیمه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت