فهیمه ده‌‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

 

فهیمه ده‌‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فهیمه ده‌‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان شهدای بندرلنگه بستری شده است.

پدر فهیمه به دلیل سکته قلبی بیکار است و مادر خانه دار می‌باشد و هزینه‌های زندگی از طریق کمک های مردمی تامین می‌شود.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در بندرلنگه سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فهیمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

فهیمه عزیز از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر فهیمه قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده