فرید شانزده‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

فرید شانزده‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرید شانزده‌ساله به دلیل شکستگی پا در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

فرید عزیز بر اثر زمین خوردن دچار شکستگی پا شده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر فرید در سانحه تصادف جان خود را از دست داده است و مادر به همراه شش فرزند خود در یکی از روستاهای ایرانشهر و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و از طریق یارانه و کمکهای کمیته امداد و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر فرید به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان وی نمی‌باشد و جهت درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار