فریبا(1) یک‌ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است.

فریبا(1) یک‌ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فریبا یک‌ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ(بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده، این قسمت تحرک کافی ندارد، در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد، تجمع پیدا می‌کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ می‌شود)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

پدر فریبا کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه‌ای اجاره‌ای در اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فریبای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • دارودرمانی، تصویر برداری، آسیب شناسی و ...

با توجه به اینکه فریبا از اتباع افغانی می‌باشد، تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارد و هزینه‌های درمانی وی به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت