فرهاد ۷ماهه برای جراحی ترمیم کلستومی در بیمارستان بستری شده است.

فرهاد ۷ماهه برای جراحی ترمیم کلستومی در بیمارستان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرهاد ۷ماهه برای جراحی ترمیم کلستومی در بیمارستان بستری شده است.

در روستای سراوان زندگی می کنند و پدر کارگر ساختمانی است.

فرهاد تک فرزند است اما پدر به علت شرایط سخت زندگی توانایی پرداخت ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما