فرهاد دوازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

فرهاد دوازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرهاد دوازده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر فرهاد خانواده را رها کرده است و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در میبد یزد سکونت دارند و به کمک اندک درآمد یکی از فرزندان که کارگر ضایعات است امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرهاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

فرهاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر فرهاد قادر به تامین هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده