فرشید دوازده‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

فرشید دوازده‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرشید دوازده‌ساله به دلیل آسم در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر فرشید کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

فرشید به همراه پدر و مادر و برادر خود در منزل شخصی در خرم‌آباد سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرشید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر فرشید توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت