فرشته شانزده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

فرشته شانزده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرشته شانزده‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان خاتم‌الانبیای زاهدان بستری شده است.

پدر فرشته از کارافتاده و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در منزلی استیجاری در زاهدان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرشته عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر فرشته قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما