فرزام هشت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

فرزام هشت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فرزام هشت‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر فرزام مکانیکی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در خرم‌آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فرزام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر فرزام قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم‌انتظار یاری و همراهی شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت